Siemens Finance Sp. z o.o.

Siemens Finance rozpoczęła działalność w 1999r. Jest częścią grupy Siemens Financial Services GmbH z centralą w Monachium. Specjalizuje się w finansowaniu maszyn i urządzeń budowlanych, do obróbki metalu i drewna oraz maszyn używanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Tworzy rozwiązania finansowe dla firm chcących inwestować w branżach poligraficznej, medycznej, rolnictwie. 

Wizytówka Siemens Finance:

Dane adresowe: ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Dane kontaktowe: tel.: 022 870 86 81
faks: 022 870 86 89
e-mail: info.pl.sfs@siemens.com

Dane spółki:

NIP: 5260208763
REGON: 012002567
Kapitał zakładowy: 58.500.000,00 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:
  • Tomasz Kukulski – CEO COF Poland
  • Grzegorz Borowiec – Prezes
  • Tomasz Klamecki – Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:
  • Inge Hampl – Członek RN
  • Andreas Swadlo – Członek RN
  • Jonathan Andrew – Członek RN
  • Dominika Bettman – Członek RN
Numer KRS: 0000063579
Akcjonariat: Siemens Finance & Leasing GmbH, Monachium, Niemcy – 100% akcji

Oferta leasingu:

Leasing:
  • Leasing operacyjny dla celów podatkowych
  • Leasing finansowy
  • Leasing operacyjny pozabilansowy
  • Leasing zwrotny
  • Wykup wierzytelności
  • Pożyczka

    – sprzęt dla poligrafii
    – maszyny do obróbki drewna
    – maszyny do obróbki metalu
    – urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
    – urządzenia medyczne
    – maszyny budowlane
    – maszyny i urządzenia rolnicze
    – inne maszyny i urządzenia przemysłowe
    – maszyny i urządzenia używane w energetyce


Osoby które odwiedziły tą stronę znalazły ją szukając:

  • Siemens Finance Sp Z Oo